In de tuin en het weiland van de Zoete Geest zijn we in maart 2017 gestart met de aanleg van een heus voedselbos.
Een voedselbos is een bostuin met eetbare planten, struiken en bomen met een ontwerp principe vanuit de permacultuur (permanente cultuur). Het gedachtegoed van de permacultuur is ontstaan vanuit de wens om op een andere en meer duurzame manier landbouw te verwezenlijken met als uitgangspunt het ecosysteem van oerbossen en amazone gebied. Daar waar de traditionele landbouw bestaat uit slechts één gewas op een akker (monocultuur) en het gebruik van kunstmest en zware landbouwmachines de bodem uitput, richt de permacultuur zich op het herstellen van de balans in de natuur, met respect voor de mens/dier/natuur.
Het voedselbos vormt een samenwerking tussen de mens en de haar omliggende natuur gericht op een duurzame, lange termijn overleving van beiden. Dit probeert men te bereiken door het ontwerpen en realiseren van een veilige en prettige leefomgevingen die een optimale samenwerking aangaan met de natuurlijke omgeving, plant en dier. Belangrijkste functies hierbij zijn voedselvoorziening, drinkwatervoorziening, het produceren van energie en bouwmaterialen, het recyclen van afvalstoffen en de zorg voor biodiversiteit en stabiliteit in het ecosysteem. Het natuurlijk ecosysteem van een bos wordt nagebootst om zo voedsel te verbouwen. De reguliere planten worden hierbij grotendeels vervangen door eetbare varianten. Een voedselbos is niet echt een bos. Het groeit namelijk nooit dicht. Er zijn open ruimtes waar zonlicht tot op de bodem kan komen. Dat levert het een gezonde bodem en gezond voedsel op. Het resultaat is een permanente voedselvoorziening oftewel een permacultuur. Een voedselbos kan dus gezien worden als milieuvriendelijk landbouwsysteem met een hoge natuurwaarde. Het bijzondere van het ontwerp is dat het ecosysteem zichzelf in stand houdt en er in principe geen onderhoudswerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld omploegen) hoeft te worden verricht. Door de grond te bewerken wordt dit bodemleven namelijk telkens weer overhoop gegooid. Schimmeldraden, die wel tientallen meters lang kunnen zijn, worden kapot getrokken, diertjes die diep in de grond leven komen aan de oppervlakte en andersom waardoor allebei de soorten doodgaan.

In het voorjaar van 2017 hebben we de plattegrond ontworpen voor het weiland middels de paden. Het vormt een wiel met 8 spaken, naar het Dharma Wiel van Patanjali (200 voor Christus). Dit Dharma wiel is het levenspad van 'lijden naar bevrijding' een gedachtegoed uit de yoga traditie. Het ontwerp voor de planten komt zoals beschreven vanuit de permacultuur. Tien jaar geleden hebben we voor het eerst gehoord over Permacultuur en Voedselbossen. De biodiversiteit die ermee versterkt wordt, het met de natuur meewerken en haar duurzaam koesteren is wat wij belangrijk vinden. Bij Wouter van Eck, pionier op het gebied van voedselbossen in Nederland (zie Ketelbroek in Groesbeek) hebben we ons laten scholen. Samen met anderen vormen we het Voedselbossen netwerk in Brabant. Verder bezoeken wij andere voedselbossen, volgen workshops en trainingen om ons verder te verdiepen.
We hebben diverse bomen (kruinlaag) en struiken aangeplant en een moestuin aangelegd. In de herfst van 2017 en de lente van 2018 legden we de kruinlaag verder aan en zaaien we een bloemenmengsel in. We hebben bijenkassen van imker Henk Janssen een mooie plek gegeven. De Bugg Fast bijen hebben een bijzondere heerlijke honing gemaakt die we verkopen in de theetuin. In oktober en november 2020 volgen we twee studiedagen Tiny Forest in Nijmegen.

We verzorgen rondleidingen voor groepen van 15 tot 25 personen van 2 uur in de ochtend van 9.45 tot 11.45 uur. Kosten € 10,00 p.p.

Vooraf aanmelden via Whatsapp 06  401 74 029