Algemene voorwaarden Bijeenkomsten (met uitzondering van vergaderingen en bruiloften waar andere algemene voorwaarden voor gelden)
2020 
Copyright © De Zoete Geest

Algemene voorwaarden
Begrippen
1.Groep
Indien er 10 of meer personen zich middels één reservering hebben aangemeld, worden zij beschouwd als groep.
2.Vieringen, feesten en partijen
Hiermee worden alle bijeenkomsten bedoeld, die gedaan worden voor groepen, derhalve 10 of meer personen.
3. Reserveringswaarde
De reserveringswaarde is het bedrag wat berekend wordt op basis van de kosten van het arrangement en een minimaal aantal personen. Indien er geen arrangement vooraf is besproken, wordt uitgegaan van het gemiddeld gebruik van consumpties of wordt uitgegaan van de omzetgarantie.
Bij een reservering voor een high tea, lunch of diner, is de reserveringswaarde de te verwachten omzet op basis van het aantal gasten en het nuttigen van eten á € 27,50.
4. Omzetgarantie
Tussen de gast en het horecabedrijf wordt overeengekomen dat er minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
5. Annuleringen Lunch
Wanneer een reservering voor De Zoete Geest (tafelreservering) is gemaakt en mondeling of per whatsapp of email is bevestigd voor 1 of meer individuen, dan gelden in geval van annulering van deze reservering de volgende voorwaarden:
Bij High Tea en Lunch kan tot en met zeven dagen voor het event kosteloos geannuleerd worden, bij 72 uur voor aanvangstijd zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn. Bij 24 uur van te voren wordt 50 % in rekening gebracht. Bij no-show brengt De Zoete Geest 100 % van de reserveringswaarde in rekening.
6. Annuleringen Vieringen (verjaardagen, babyshower, jubileum enz.)
In verband met de voorbereidingen gelden er voor vieringen aangepaste voorwaarden ten aanzien van annulering. De Zoete Geest heeft bij de datum voor jullie van andere partijen voor de ruimte bij De Zoete Geest afgehouden. Ook hebben heeft De Zoete Geest reeds werkzaamheden en inkoop verricht voor jullie. Personeel ingeschaald.
Een annulering binnen 7 dagen voor een viering brengt kosten met zich mee. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te geschieden. U bent 50% van de reserveringswaarde verschuldigd aan De Zoete Geest. Wij sturen u een factuur. Bij annuleringen of wijzigingen minder dan 24 uur van tevoren of in geval van No – show zal in alle gevallen de volledige reserveringswaarde moeten worden vergoed.
7. Aanbetalingen
Wij vragen een vooraf betaling voor een reserveringswaarde bij € 200,- of meer. De aanbetaling bedraagt 100% van de reserveringswaarde. Het afgesproken aanbetalingsbedrag dient per ommegaande betaald te zijn. Het door ons ontvangen aanbetalingsbedrag wordt verrekend met de uiteindelijke nota van uw viering.
Het restant van de nota dient op de dag van de viering na afloop te worden voldaan.
8. Begroting en prijsindicaties
De begroting die wij voor u maken en waaraan wij veel zorg besteden is gebaseerd op het aantal personen dat door u wordt opgegeven, uiterlijk 1 week voorafgaande de bijeenkomst. Het aantal personen kan afwijken met maximaal 10% van het aantal personen dat in de offerte is begroot, zonder dat de bedragen wijzigen. Indien het aantal personen met meer dan 10% afwijkt van wat oorspronkelijk is begroot, houdt De Zoete Geest het voorbehoud de offerte te wijzigen.
Het minimum aantal gasten dat in de bevestiging wordt vastgesteld, is de basis voor onze calculatie. Bij meer gasten zal dit, naar verbruik of naar arrangement, aan u doorberekend worden. Bij minder gasten zal dit niet leiden tot een naar beneden bijstelling van de te betalen kosten.
Voor afwijkingen ten aanzien onze begrotingen en van het uiteindelijk te betalen bedrag van uw partij, kan De Zoete Geest niet aansprakelijk worden gesteld.
9. Verlies, diefstal, schade
Voor verlies en diefstal van en/of schade aan eigendommen van de gast in en om het bedrijf kunnen gasten De Zoete Geest niet aansprakelijk stellen. U dient na een bijeenkomst de door u meegebrachte materialen direct mee retour te nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor achtergebleven materialen. Mocht u toch wensen materialen achter te laten, dan dient u dit te overleggen met de medewerkers van De Zoete Geest.
Indien er schade ontstaat aan apparatuur (licht- en geluidsapparatuur, beamers, microfoon etc.) in eigendom van De Zoete Geest, gedurende het verblijf van de gast, door toedoen van hem/haarzelf of door andere personen in het gezelschap, moet dit ten alle tijden gemeld worden aan de directie. In overleg zal worden vastgesteld wie er verantwoordelijk is voorde schade en of er een vergoeding dient te worden betaald.
Overig
Indien er een aparte ruimte wordt gebruikt door een partij, kan deze partij 1 uur voorafgaande de start van de bijeenkomst toegang krijgen tot deze ruimte, ten behoeve van voorbereidingen, aankleding e.d. In overleg kan afgeweken worden van deze termijn.
Na afloop van het feest dient de ruimte uiterlijk een ½ uur na de eindtijd van de bijeenkomst weer leeg te worden achtergelaten, in de staat waarin de ruimte beschikbaar is gesteld.
Het is niet toegestaan om in of om het bedrijf confetti, rijst of dergelijke te strooien. Ook het gebruik
van fakkels, vuurwerk, kaarsen en sterretjes is niet toegestaan. Indien dit toch wordt geconstateerd, wordt er een bedrag van € 150,- extra in rekening gebracht aan de gast ter boete en vergoeding van de schoonmaakkosten.
Overige aankleding zal altijd in overleg plaatsvinden. Het is wettelijk verplicht dat decoratiemateriaal zoals slingers en ballonnen brandvrij moeten zijn.
Het achter laten van afval of verpakkingsmaterialen is niet toegestaan.
Aan het einde van de viering dienen alle decoratie materialen mee genomen te worden.

*Verkoopvoorwaarden
Wij verklaren de Uniforme Horecavoorwaarden van toepassing, welke Koninklijke Horeca Nederland gedeponeerd heeft bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor Bruiloften is op te vragen per mail.